Victor Stationery OÜ viib aastatel 2017 kuni 2019 ellu Ettevõtte arenguprogrammi.Läbi programmi on planeeritud tugevdada tootearendusmeeskonda ja panustada tootearendusse. Luua uusi, kõrgema lisandväärtusega tooteid. Uute seadmete ja tehnoloogiate juurutamine, investeerimine innovatsiooni.  Tegevuste kaudu kasvab ettevõtte müügikäive ning kasumlikkus, organisatsiooni toimimine muutu b efektiivsemaks.

Toetuse summa kokku 398888 eurot ja seda toetatakse läbi Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme.